Mededeling

Muziekpraktijk Muza is weer deels actief. Neem contact op voor vragen over de mogelijkheden..

bootje

Muziek & Mindfulness

Muziek maken betrekt heel ons wezen: het lichaam en de zintuigen, het voelen en het denken.

Wanneer we muziek maken kunnen we volledig aanwezig zijn, in het "hier en nu" zijn.

Regelmatig zie ik leerlingen die last hebben van stress, spanning, te hoge verwachtingen e.d. Dat is herkenbaar en zeer kenmerkend voor onze tijd en de wereld waarin we leven.

In de lessen benader ik deze aspecten. Aanwijzingen gericht op de klank, de ademhaling , de handen en de zithouding helpen om die ballast los te laten.

Door op het gehoor te focussen en echt te gaan luisteren, door volledig in contact te zijn met het instrument (de piano), en met onze eigen instrument (het lichaam), kunnen we los komen van het dagelijkse automatisme dat van ons meestal meester is.

mindfulness

Piano spelen zou je kunnen vergelijken met lopen; je vingers raken de toetsen, zoals je voeten de grond raken. Weet je eigenlijk waar je bent en wat je beleeft? Of loop je haastig, zit je in je gedachten en is het bereiken van je eindbestemming je enige doel?

Terwijl je piano speelt kun je aandacht beoefenen, je kunt volledig mindful zijn. Dit komt ten goede van je spel, maar ook van je gemoed. Je zou het kunnen vergelijken met mediteren.

Mindful musiceren vormt in mijn ogen de sleutel tot betekenisvol musiceren. Deze vorm van gefocuste aandacht stelt ons in staat om werkelijk in contact te komen met de muziek enerzijds en met onze gevoelsleven anderzijds. Zo leer je het muzikale verhaal te vertellen zodat het voor jouzelf ook werkelijk klopt.

Mindfulness inloop meditatie *

Bedoeld voor volwassenen die belangstelling hebben voor het ontwikkelen en beoefenen van mindfulness.

Deze avonden sluiten goed aan bij de achtweekse mindfulness training en zijn geschikt voor zowel ervaren meditatoren als voor beginners.

Tijd: maandag avond 19.30 - 21.30

Locatie: Soepel, Nieuwstraat 29, Dordrecht.

De betaling is per keer en bedraagt 6,00 euro.

Voor meer informatie mail.

* Deze activiteit staat overigens los van Muziekpraktijk Muza.